INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu úvod do sveta práce

Obsah AUT

Aspekty ovplyvňujúce výber pracovného miesta
Poznaj seba samého
Silné a slabé stránky seba samého
Očakávania z budúceho pracovného miesta
Ciele, ktoré chcete v zamestnaní dosiahnuť
Hľadanie vhodného zamestnania v cestnej doprave
Formy hľadania vhodného zamestnania v cestnej doprave
Hľadanie vhodného zamestnania formou Internetu
Ponuka pracovných miest v cestnej doprave
Príprava na vstupný pohovor
Logista kuriér zásielok - predstavenie sa
Vstupný rozhovor - priebeh
Žiadosť o prijatie do zamestnania - logista špecialista
Prijímací pohovor - logista plánovač
Obsah pracovnej zmluvy
Chyby v obsahu pracovnej zmluvy
Pracovný kolektív - komunikácia v ňom
Asertivita
Stres
Konflikt
Správanie v hraničnej situácii
Neverbálna komunikácia
Motivácia
Sociálne správanie zamestnancov
Sociálny styk
Psychologické testy
Typy temperamentu
Test emócie v pracovnom kolektíve
Manažér - riadiaci pracovník
Funkcie manažéra ľudských zdrojov v podniku cestnej dopravy