INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu tovaroznalectvo - 3. ročník odboru PED

Obsah AUT

Všeobecné informácie o tovaroznalectve
Subjektívne a objektívne metódy hodnotenia kvality
Vplyvy na tovar
Funkcia obalov
Identifikácia tovaru
Značenie tovaru
Balenie tovaru
Skladovanie tovaru
Vlastnosti ocele
Nástroje a náradie
Ručné dopravné prostriedky
Bicykle
Nebezpečné materiály
Materiály používané pre výrobu klenotov a ozdôb
Pracie prostriedky
Plasty
Cestné vozidlá a ich vlastnosti
Príslušenstvo, výstroj a výbava mot. vozidiel
Bezpečnosť na cestách
Papier a výrobky z papiera
Formáty papiera
Grafické symboly označujúce spôsob údržby
Škvrny na odevoch
Uskladnenie potravín
Akumulátory
Nanotechnológia
Delenie tovarov do skupín
Náradie a náčinie pre domácnosť
Opakovanie
Voda a jej vlastnosti
Nemrznúce zmesi
Poradenská služba pre spotrebiteľov
Sklo a jeho vlastnosti
Preprava krehkého tovaru