INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu technické kreslenie - 1. ročník odboru PED

Obsah AUT

Základné pojmy v TEK, normy, technické výkresy
Technické zobrazovanie
Pravouhlé zobrazovanie
Rezy na výkresoch
Zobrazovanie prienikov a zjednodušovanie obrázkov
Prerušovanie obrázkov a detaily na výkresoch
Kótovanie - základné pojmy
Kótovanie dĺžok
Zobrazovanie a kótovanie telies
Predpisovanie tolerancií
Práca so strojníckymi tabuľkami
Predpisovanie drsnosti a úpravy povrchu
Výrobný výkres
Konštrukčné a technologické prvky
Titulný blok na výkrese
Základné rozoberateľné spoje
Normalizované súčiastky - práca s STN
Zobrazovanie rozoberateľných spojov
Kolíkové spoje
Čapové spoje
Perové a klinové spoje
Vyhľadávanie súčiastok v STN
Čítanie výrobných výkresov
Skrutkové spoje
Kótovanie súčiastky
Vlastnosti a skúšky materiálov
Označovanie materiálov
Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie materiálov
Zváranie
Trieskové obrábanie
Tvárnenie