INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu technika administratívy - 2. ročník odboru PED

Obsah AUT

Nácvik zvýrazňovania textu
Odseky v texte
Výpočet bodov
Číslovanie oddielov a pododdielov
Vyplňovanie tlačív na písacom stroji
Písanie obsahu
Vytvorenie tabuľky
Záhlavie úradného listu
Nácvik vyplňovania odvolávacích údajov
Nácvik vyplňovania adresky
Vyhľadávanie informácií na www.slposta.sk
Porovnávanie úpravy listov podľa starej a novej STN
Zásady štylizácie v úradných listoch
Pravidlá písania a úprava písomností - test
Úradný list - objednávka
Úradný list - prihláška na školenie
List občana
Žiadosť o miesto
Podpis na písomnostiach - test
Životopis
Motivačný list
Osobné listy vedúcich pracovníkov - test
Osobné listy vedúcich pracovníkov