INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu technika administratívy - 1. ročník odboru PED

Obsah AUT

Nácvik písmen -b-, -h-
Nácvik písmena -h-
Nácvik písmena -g-
Nácvik písania veľkých písmen
Odpis v cudzom jazyku
Nácvik písania veľkých písmen
Nácvik písania bodky, skratiek
Nácvik písania zátvoriek
Nácvik písania lomky
Nácvik písania písmen -ý-, -á-
Nácvik písania písmena -ť-
Nácvik písania písmena -č-
Nácvik písania písmena -é-
Nácvik písania písmena -š-, -ž-
Odpis odborného textu na rýchlosť
Nácvik písania odborného textu
Nácvik písania úvodzoviek a dvojbodky
Nácvik písania dvojbodky a percenta
Nácvik písania číselných údajov
Nácvik písania cudzojazyčného textu
Nácvik písania pomlčky