INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu strojárska technológia - 2. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Zváranie, spájkovanie, lepenie, rezanie
Obrábanie, nástroje, materiály, stroje
Korózia, ochrana proti korózii
Renovácie
Výrobné postupy
Tepelné spracovanie
Materiály v automobilovom priemysle
Recyklovanie pneumatík
Tajničky