INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu strojárska technológia - 1. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Porozumenie textu a práca s informáciou
Výrobné technológie, polotovary, súčiastky
Vlastnosti materiálov
Výroba materiálov
Návrh materiálov a polotovarov na súčiastky
Nástrojové materiály
Odlievanie
Lisovacia technika
Nekovové materiály
Nanotechnológie
Výrobný proces
Statické skúšky
Diagram železo-karbid železa
Spracovanie plastov
Zliatiny železa
Prášková metalurgia