INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu strojníctvo - 2. ročník odboru PED

Obsah AUT

Základné pojmy
Základné pojmy v statike a riešenie príkladov
Ťah a tlak - príklady
Skladanie a rozkladanie síl - výpočtom, graficky
Moment sily
Výpočet väzbových síl
Druhy namáhania
Ťahová skúška
Spôsoby zaťaženia
Ťah - tlak - príklady
Strih - šmyk - príklady
Krútenie - základné pojmy
Krútenie - príklady
Ohyb - základné pojmy
Ohyb - príklady
Vzper - základné pojmy
Vzper - príklady
Skrutkové spoje - kreslenie
Poistenie matíc
Výpočet skrutiek
Kolíkový spoj
Kolíkové spoje - príklady
Čapové spoje - krížovka
Čapové spoje - príklady
Perové a klinové spoje - kreslenie
Perové a klinové spoje - výpočty
Perové a klinové spoje - príklady
Nerozoberateľné spoje
Pružiny
Hriadele
Hriadele - výpočty
Ložiská
Výpočet ložísk
Mastenie a utesňovanie ložísk
Popisovanie zostavy
Spojky
Prevody
Prevodovky
Mechanizmy
Opakovanie - krížovka