INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu strojárske cvičenia - 2. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Sily v kľukovom mechanizme
Úvod
Rozklad sily do zložiek
Rozklad síl v kľukovom mechanizme
Rozklad síl do zložiek v kľukovom mechanizme

Skrutky pre hlavy valcov
Závity na skrutkách
Materiál skrutiek
Materiál skrutiek, úprava povrchu
Namáhanie skrutiek na ťah
Namáhanie skrutiek na šmyk
Dimenzovanie skrutiek

Nosníky - rám vozidla
Rovnováha síl na nosníkoch, väzbové sily
Dimenzovanie nosníkov
Dimenzovanie nosníkov, návrh prierezu nosníka
Kontrola dimenzovania nosníkov
Materiál a tvar prierezu nosníka

Pružiny v automobile
Listové pružiny, výpočet na ohyb
Listové pružiny, návrh prierezu pružiny
Listové pružiny, materiál a povrchová úprava
Vinuté prižiny, výpočet na krútenie, materiál
Vinuté pružiny, návrh prierezu drôtu, deformácia
Vinuté pružiny, stlačenie, materiál, tepelné spracovanie
Skrutná (torzná) tyč, namáhanie krútením, Hookov zákon
Skrutná torzná tyč, návrh a kontrola dimenzovania
Skrutná (torzná) tyč, deformácia pri skrútení, celk. skrútenie

Nitové spoje rámov automobilov
Kreslenie nitových konštrukcií
Nity, práca so ST
Pevnostný výpočet nitových spojov
Kontrola otlačenia

Hriadele prevodoviek
Výpočet priemeru hriadeľa
Výpočet a návrh koncového hriadeľa prevodovky
Výpočet a návrh priemeru hriadeľa
Kreslenie hriadeľov na výkresoch zostáv
Návrh priemerov hriadeľa
Návrh priemerov odstupňovaného hriadeľa
Kontrola dimenzovania
Materiál hriadeľov, spôsob výroby
Výrobný výkres hriadeľa, rozbor
Výkres hriadeľa, kótovanie, tolerovanie, drsnosti, titulný blok
Výrobný výkres hriadeľa, rozbor

Piestne čapy
Materiál a povrchová úprava
Návrh rozmerov piestneho čapu
Výpočet a návrh piestneho čapu, kontrola dimenzovania
Kontrola otlačenia
Výrobný výkres piestneho čapu

Ojnice kľukových mechanizmov
Spôsoby výroby a materiál ojníc
Kontrola dimenzovania ojnice na vzper

Kľukové hriadele
Materiál a spôsoby výroby, druhy kľukových hriadeľov