INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu prax - 3. ročník odboru PED

Obsah AUT

BOZP
Základné informácie o firme
Organizačná štruktúra firmy
Činnosť firmy
Doklady používané vo firme
Marketing vo firme
Správy a hodnotenia
Poistenie vo firme
Firma a Európska únia
Konkurencia firmy
Účtovníctvo vo firme
Manažment vo firme
Mzdy
Spolupráca firmy s bankou
Využitie výpočtovej techniky
Vybavenie pracoviska
Hľadanie zamestnania
Dokumenty potrebné k prijatiu do zamestnania
Vyhodnotenie odbornej praxe
Ďakovný list