INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu odborné kreslenie - 2. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Skrutkový spoj
Spoje
Čapové spoje
Kreslenie hriadeľov
Prvky hriadeľov
Drážkované hriadele a náboje
Ložiská
Prevody
Remeňové prevody
Reťazové prevody
Prevody ozubenými kolesami
Rohatka so západkou
Pružiny
Výkresy zostáv
Úprava a čítanie výkresov zostáv
Zvárané zostavy - kótovanie
Nitové spoje
Výkresy základov a schém
Mechanizmy
Kreslenie evolventného ozubenia
AutoCAD zásady kreslenia a nastavenia
Kreslenie a úprava tvarov
Jednoduché telesá - páka
Kótované telesá
Zrkadlový obraz, kópia, presun
Úpravy a kótovanie obrázkov
Skrutkový spoj
Perový a klinový spoj
Výrobný výkres, tolerancie, drsnosť