INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu odborné kreslenie - 1. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Základné pojmy v ODK, normy, technické výkresy
Zásady kreslenia s pomôckami
Technické zobrazovanie
Mierka
Pravouhlé zobrazovanie
Rezy na výkresoch
Zobrazovanie prienikov a zjednodušovanie obrázkov
Prerušovanie obrázkov
Detaily na výkresoch
Kótovanie - základné pojmy
Kótovanie dĺžok
Zobrazovanie a kótovanie telies
Konštrukčné a technologické prvky
Predpisovanie tolerancií rozmerov
Predpisovanie tolerancií tvaru a polohy
Práca so strojníckymi tabuľkami
Predpisovanie drsnosti a úpravy povrchu
Výrobný výkres s titulným blokom
Základné spoje - základné pojmy
Skrutkové spoje
Normalizované súčiastky - práca s STN
Kolíkové spoje
Čapové spoje
Perové spoje
Klinové spoje
Vyhľadávanie súčiastok v STN
Kreslenie výrobných výkresov