INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu občianska náuka - 3. ročník

Obsah AUT

Predmet, štruktúra a význam psychológie
Pozornosť
Fantázia
Pamäť
Afekty
City, vôľa
Definícia štruktúra osobnosti
Vlastnosti osobnosti
Vnútorné a vonkajšie vplyvy pôsobiace na utváranie osobnosti
Schopnosti osobnosti
Temperament a typy osobnosti
Vôlove vlastnosti osobnosti
Toxikománia
Predmet sociológie
Sociálne skupiny
Chápanie osobnosti v sociológii
Slovenská sociológia
Pracovné právo
Trestné právo
Rodinné právo
Sociálne zabezpečenie