INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu občianska náuka - 2. ročník

Obsah AUT

Zásady a pravidlá spoločenského styku
Starostlivosť o zovňajšok
Hygiena
Spoločenské stretnutia, pozdrav
Pravidlá spoločenského styku
Správanie na verejnosti, v MHD
Rôzne formy spoločenského stretnutia
Správanie na pracovisku
Pojem morálky
Mravné normy a ich uplatňovanie v spoločnosti
Podstata humanizmu
Medziľudské vzťahy v demokratickej spoločnosti
Právo na prácu, rozvoj svojich síl a schopností
Právo na život
Zásady v medziľudských vzťahoch
Postavenie a úloha rodiny v demokratickej spoločnosti
Estetika (človek - farby)
Právne postavenie rodiny
Iné druhy umenia (úžitkové umenie)
Estetika v každodennom živote
Prístup k umeniu
Estetické pracovné prostredie