INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu nemecký jazyk - 2. ročník

Obsah AUT

Texty s odbornou terminológiou z automobilovej dopravy
Texty s terminológiou z oblasti cestné vozidlá
Cvičenia na precvičovanie gramatických javov
Lexika k téme dopravné prostriedky
Písanie vizitky (Steckbrief)
Texty zo sveta automobilového športu a motocyklového športu
Texty k téme " Cestovanie"
Tvorenie otázok a odpovedí
Vysvetlenie významu dopravných značiek
Správna formulácia písomnej objednávky
Správna formulácia písomnej reklamácie, zmluvy
Výklad skratiek
Lexikálne cvičenia k téme cestovanie
Auto a jeho dôležité časti (lexika)
Služby v I. B.A
Poskytovanie služieb v autoservise, vo výrobnej hale
Výpočet dĺžky trasy, pri udaní hodnôt priem. rýchlosť vozidl
Obrázkový slovník
Lexika k predmetu časti strojov
Životopis