INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu mechanizačné zariadenia - 2. ročník odboru PED

Obsah AUT

Úvod
Úvod, nakládka, prekládka a vykládka tovaru

Vlastnosti materiálov
Vlastnosti materiálov

Balenie
Balenie
Obaly
Hľadiská voľby typu obalu
Spôsoby balenia

Nakladacie a vykladacie zariadenia
Základné systémy, princípy a spôsoby nakládky a vykládky
Mechanizácia nakládky, vykládky a prekládky sypkých materiálov, korčekový dopravník
Mechanizácia nakládky, vykládky a prekládky sypkých materiálov, závitovkový dopravník
Mechanizácia nakládky, vykl. a prekládky sypkých mat., ložné trate
Mechanizácia nakládky, vykládky a prekládky sypkých materiálov, dopravníky (transportéry)
Mechanizácia nakládky, vykl. a prekládky sypkých mat., podávače

Priemyselné vozíky
Rozdelenie vozíkov
Bezmotorové vozíky
Motorové vozíky
Prídavné zariadenia vozíkov
Zdvíhacie a dopravné zariadenia, dopravné operácie
Zdvíhacie zariadenia, skrutkový zdvihák
Zdvíhacie zariadenia, hrebeňový a hydraulický zdvihák

Žeriavy
Mostový žeriav, laná
Žeriavy, laná
Druhy žeriavov
Žeriavy, viazacie prostriedky, výťahy, laná, príslušenstvo
Bezpečnosť práce výťahov

Skladovanie kusových predmetov
Účel skladovania
Druhy skladov
Základné pojmy pri skladovaní
Skladové hospodárstvo
Skladovacie systémy, technologické zariadenia skladov
Technologické zariadenia skladov

Skladovanie sypkých a hromadných materiálov
Druhy skladovania, voľné skládky
Voľné skládky, pásový dopravník
Polouzavreté sklady
Uzavreté sklady, zásobníky
Závodná doprava a skladovanie, priemyselné vozíky

Prostriedky na manipuláciu, skladovanie a prepravu
Paletizácia a jej význam, základné pojmy
Typy paliet a oblasti ich využitia
Paletizácia v doprave
Kontajnerizácia a jej význam, základné pojmy
Technické prostriedky kontajnerizácie
Triedenie kontajnerov, základné vlastnosti
Technické zariadenia a prostriedky na manipuláciu s kontajnermi
Požiadavky kombinovanej dopravy pri doprave v kontajneroch
Pneumatická a hydraulická doprava

Ergonómia a zásady obsluhy mechanizačných zariadení
Význam a ciele ergonómie
Podmienky pre prácu jednotlivca a pracovných skupín
Bezpečnosť pri práci