INDEX AUT CIEź METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívatež.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu meranie a diagnostika - 3. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Meranie teploty
Meranie tlaku
Meranie vlhkosti vzduchu
Skúšanie mechanických napätí
Statická ahová skúška
Ostatné statické skúšky
Dynamické skúšky
Skúšky tvrdosti
Skúšky tvárnosti
Ostatné technologické skúšky
Skúšky bez porušenia materiálu
Laboratórny poriadok
Základy metrológie
Meranie dĺžok - priame meranie
Meranie dĺžok - nepriame meranie
Meranie uhlov
Meranie odchýlok tvaru a polohy
Meranie strojových súčiastok
Meranie technických veličín
Meranie akosti povrchu