INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu marketing a manažment

Obsah AUT

Ľudské zdroje, ľudský potenciál
Úlohy ľudských zdrojov
Úlohy manažéra
Funkcie riadenia ľudských zdrojov
Útvar riadenia ľudských zdrojov
Plánovanie ľudských zdrojov
Opis práce
Špecifikácia požiadaviek na zamestnanca
Získavanie zamestnancov
Metódy získavania zamestnancov
Výber zamestnancov
Chyby pri rozhovore
Vzdelávanie zamestnancov
Kritéria hodnotenia zamestnancov
Príklad hodnotenia zamestnancov
Stimulačné kritéria zamestnancov
Mzda zamestnanca
Hodnotenie práce
Self-manažment
Time-manažment
Inzerát
Typy temperamentu a riadiaca práca
Organizovanie, motivácia
Rola personalistu
Zákonník práce
Základné pojmy, nové odborné výrazy
Enviromentálne nástroje ovplyvňujúce trh
Demografické nástroje ovplyvňujúce trh
Rozhodovanie spotrebiteľa
Výskum trhu
Inovácia výrobku
Ovplyvňovanie trhu a úspech na trhu
Cenová elasticita dopytu 1
Cenová elasticita dopytu 2
Analýza životného cyklu výrobku
Segmentácia trhu
Trhová pozícia produktu
Postavenie a stratégia spoločnosti na trhu
Posúdenie pozície produktu na trhu podľa matice BCG
Produktový rad spoločnosti Volkswagen, a. s.
Obaly pre nový životný štýl
Produkt
Fázy vývoja produktu
Tvorba ceny
Nulový bod
Neznalosť prostredia pascou
Distribúcia
Dopravný servis - služby
Nové auto na lízing či na úver- služby
Turizmus budúcnosti - medzinárodný marketing