INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu konverzácia v nemeckom jazyku

Obsah AUT

Kontrola porozumenia nemeckého textu formou doplňovacích cvičení
Tvorba otázok
Tvorba dialógu
Nácvik a upevnenie slovnej zásoby v oblasti dopravy
Formulovanie vlastného názoru a jeho odôvodnenie
Situačné úlohy-nácvik pohotovej reakcie na vzniknutú situáciu
Tvorba nemeckých viet
Pomenovanie automobilových súčiastok
Opis obrázku pomocou otázok
Nácvik slovnej zásoby z oblasti zasielateľstva
Nácvik štylizácie textu potrebného pri prijímaní do pracovného pomeru (životopis, inzerát, požiadavky)
Práca s frazeologizmami
Vyjadrenie odborných vedomostí v nemeckom jazyku