INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu informatika - 2. ročník

Obsah AUT

Základné pojmy z informatiky - test
Základné pojmy z textového editora - test
Použitie automatického číslovania v textovom editore
Editovanie textu
Panel kreslenia v textovom editore
Textové rámce
Textové pole
Textová tabuľka
Textová šablóna
Charakteristika písma
Pravidlá vytvárania textového dokumentu
Použitie jednoduchých funkcií v tabuľkovom editore
Vytvorenie stĺpcového grafu v tabuľkovom editore
Vytvorenie kruhového grafu v tabuľkovom editore
Príklady na vytváranie grafov
Využitie ďalších funkcií v tabuľkovom editore
Vytvorenie jednoduchej prezentácie