INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu informatika - 1. ročník

Obsah AUT

Program WordPad (písanie a opravovanie textu)
WordPad, farebné písmo, odrážky
Program MSWord, základy
MSWord, typy písma
Jednoduchý inzerát, nácvik
Vkladanie symbolov do textu v programe MSWord
Jednoduchá úprava dokumentu, druhy písma
Nastavenie strany, okrajov, veľkosti papiera, úprava dokumentu
Propagačné letáky, využitie farebného písma
Formátovanie riadkovania v programe MSWord
Kopírovanie, výťah častí textu z dokumentu
Odrážky a číslovanie
Praktické využitie odrážok, testy, komplexnejší dokument
Kreslenie v programe MSWord
Podprogram WordArt - súčasť MSWord, ozdobné písmo
Nahradzovanie pojmov
Písanie do stĺpcov
Jednoduchá tabuľka s pevnou štruktúrou
Tabuľky v programe MSWord
Zložitejšie tabuľky (zlučovanie buniek, farebné výplne)
"Editor rovníc", vkladanie matematických vzorcov a funkcii
Administratívne dokumenty: Štrukturovaný životopis Žiadosť o prijatí do zamestnania, Dohoda o vykonaní práce
Jednotky SI, grécka abeceda, využitie tabuliek (opakovanie)
Komplexná úloha - propagačný leták autopredajcu