INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu fyzika - 1. ročník odboru PED

Obsah AUT

Fyzikálne veličiny a ich jednotky
Časové pásma
Kinematika, vektory
Dynamika
Trenie
Mechanická energia, práca, výkon
Slnečná sústava, kozmonautika
Statika
Mechanika tekutín
Zmeny skupenstva
Kinetická teória, teplo a teplota
Deformácia
Kmitanie, vlnenie a akustika
Elektrické pole, elektrický prúd
Optika
Atómová fyzika