INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu elektrotechnika - 1. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Čo je elektrotechnika
Význam elektrotechniky
Základné jednotky SI
Násobné a podielové jednotky SI
Druhy vodivosti
Vodiče a izolanty
Vznik elektrického náboja
Veľkosť náboja
Zdroje prúdu
Teplotná závislosť odporu
Prúdová hustota, el. výkon
Joulovo-Lencovo teplo
Elektrický výkon
Spojovanie odporov
Elektrická práca
Elektrické obvody
Ohmov zákon, veľkosť náboja
Kirchoffove zákony
Elektrický výkon, Ohmov zákon
Elektrické obvody
Spojovanie odporov, elektrický výkon
Magnetické pole
Pôsobenie magnetického poľa
Pôsobenie magnetického poľa na vodič prúdu
Magnetické vlastnosti materiálov
Elektromagnetická indukcia
Striedavý elektrický prúd
Frekvencia striedavého prúdu
Výkon striedavého prúdu