INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu ekonomika - 3. ročník odboru PED

Obsah AUT

Opakovanie z minulých ročníkov - priraďovanie
Príklady - výkony, výnos, tržby, pohľadávky
Náklady podľa závislosti na zmene objemu výkonov
Náklady podľa rôznych hľadísk
Príklady na kalkulácie
Výnosy
Projekt 17 - náklady
Projekt 18 - náklady, výnosy
Výsledok hospodárenia
Projekt 19 - výsledok hospodárenia
Príklady - rozdelenie zisku
Test - náklady
Opakovanie - ekonomická efektívnosť
Bankové produkty
Banková sústava
Platobný styk, internetbanking
Produkty komerčnej banky
Opakovanie - banková sústava
Platobný styk
Elektronické bankovníctvo. Viete, že..
Cestovanie a platby
Platobné karty. Viete, že...
Operatívny a finančný lízing
Sociálna poisťovňa
Obchodno - záväzkové vzťahy
Makroekonomika - vzťahy medzi subjektami trhu
Štátny rozpočet
Daňová sústava
Daňová sústava - priraďovanie
Daňová sústava - test
Daň z príjmu fyzických osôb -príklad
Druhy príjmov fyzických osôb
Daň z príjmu právnických osôb, daň z pridanej hodnoty - príklady
Komplexný projekt