INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu ekonomika - 2. ročník odboru PED

Obsah AUT

Opakovanie z 1.r. (priraďovanie)
Projekt 7 - prieskum trhu
Projekt 8 - marketingový mix
Projekt 9 - komunikačná politika
Test - marketing
Marketing - súhrnný príklad
Test - koeficient vašej podnikavosti
Test - osobnosté vlastnosti
Vlastnosti manažéra
SWOT analýza
Projekt 10 - SWOT analýza
Organizačná schéma podniku
Projekt 11 - pracovné miesta a vlastnosti;
Projekt 12 - ciele podnikania, motivácia, komunikácia
Pracovné podmienky
Požiadavkový profil - inzerát
Personalistika - žiadosť o prijatie do zamestnania
Projekt 13 - požiadavkový profil, inzerát
Žiadosti o prijatie do zamestnania
Žiadosť o zvýšenie platu
Práca so Zákonníkom práce
Pracovný pohovor; Projekt 14 - výberový rozhovor
Príklady - výpočet mzdy
Projekt 15 - výpočet mzdových nákladov
Materiálové hospodárstvo podniku
Zásobovacie činnosti
Materiálové hospodárstvo - výber dodávateľa
Výrobný proces; produktivita, hospodárnosť
Ochranné známky
Činnosti finančného manažéra; druhy investícií
Druhy finančných zdrojov. Projekt 16
Falzifikáty - práca s článkom
Opakovanie