INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu ekonomika - 1. ročník odboru PED

Obsah AUT

Práca; mobilita práce
Potreby;základné ekonomické otázky
Výrobné faktory (inputy)
Zvyky, príkazy, trhové vzťahy; tieňová ekonomika
Subjekty trhu
Trhový kolobeh
Cena; úžitková a výmenná hodnota
Peniaze; cudzokrajné meny
Dopyt; faktory ovplyvňujúce dopyt
Ponuka; faktory ovplyvňujúce ponuku
Test - ponuka a dopyt
Rovnovážna cena, krivky ponuky a dopytu
Druhy konkurencie; druhy trhov
Základné pojmy - priraďovanie
Test
Ponuka a dopyt - inzeráty
Práca s odborným článkom - GM a Fiat
Práca s odborným článkom - Audi
Základné pojmy - krížovka
Legislatíva v podnikaní
Podnik; obchodné meno
Živnostenské podnikanie - práca so zákonom
Obchodný zákonník; projekt 1- predmet podnikania
Živnostenský list a koncesná listina; projekt 2 - právna forma
Založenie s.r.o. - práca s dokumentmi
Projekt 3 - prevádzkovanie firmy; obchodné spol. - tabuľka
Test - podnikanie
Projekt 4 - vybavenie firmy pri rozbehu
Práca s odborným článkom - Slovenská pošta, a.s. Práca s odborným článkom - mimoriad. valné zhromaždenie
Práca s odborným článkom - Tatra banka
Timemanažment; projekt 5 - personálne plánovanie
Činnosti manažéra; jeho vlastnosti
Test - manažment
Projekt 6 - organizačná štruktúra firmy, komunikácia
Dlhodobý a krátkodobý majetok firmy
Dlhodobý majetok firmy; výpočet odpisov
Práca s odborným článkom - Slovnaft
Opakovanie