INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu dopravné prostriedky

Obsah AUT

Dopravné a prepravné prostriedky cestnej dopravy
Pneumatiky
Autobusy
Osobné vozidlá
Nákladné vozidlá
Dodávkové vozidlá
Rámy vozidiel
Brzdy vozidiel
Riadenie
Nápravy a polnápravy
Bezpečnosť jazdy
Jazdné súpravy, prívesy a návesy
Spaľovacie motory
Konštrukcia vozidiel

Dopravné a prepravné prostriedky železničnej dopravy
Základné rozdelenie
Podvozok železničných vagónov
Hnacie železničné vozidlá
Nákladné železničné vozne

Letecké dopravné a prepravné prostriedky
Rozdelenie letúňov
Letecké motory

Dopravné a prepravné prostriedky lodnej dopravy
Základné pojmy a rozdelenie lodí