INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu dopravná sústava - 1. ročník odboru PED

Obsah AUT

Základné pojmy z dopravy
Dopravná politika SR
Železničná doprava
Doprava a životné prostredie
Letecká doprava
Vodná doprava
Kontajnerový terminál
Logistika
Krajské dopravné úrady
Doprava v mestách
Integrovaný dopravný systém
Alkohol a doprava
Mýtny systém v Nemecku
Príbehy vodičov
Alternatívne palivá