INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu dejepis

Obsah AUT

Prvé formy dopravy
Najstaršie civilizácie, doprava po riekach
Cestná doprava v období Rímskej ríše
Dopravné stavby v období Rímskej ríše
Grécka kolonizácia - rozvoj námornej dopravy
Obchodné cesty v starovekom stredomorí
Sťahovanie národov - doprava a migrácia obyvateľstva
Nájazdy Normanov - námorná a riečna doprava
Stredoveké obchodné cesty
Vývoj dopravy od stredoveku po priemyselnú revolúciu
Vývoj cestnej dopravy do začiatku 19. storočia
Počiatky železničnej dopravy
Vývoj cestnej siete na Slovensku do začiatku 19. storočia
Zámorské objavy - námorná doprava
Námorná doprava - hanzové mestá
Vývoj poplatkov v cestnej doprave
Zájazdné hostince
Vývoj poštových spojov
Výstavba cestných komunikácií v 18. a 19. storočí
Mostné stavby - historický vývoj
Počiatky automobilovej dopravy
Vývoj jednostopových vozidiel
Historický vývoj automobilov
Vývoj cestných dopravných stavieb v 18. až 20. storočí
Vývoj elektrickej trakcie v železničnej doprave
Vývoj zaoceánskej paroplavby
Prieplavy v námornej doprave
Vývoj riečnej dopravy na Slovensku
Vývoj riečnych prieplavov
Vývoj leteckej dopravy
Vývoj komunikačných a informačný technológií v doprave
Vývoj mestskej hromadnej dopravy
Vývoj kombinovanej dopravy
História cestných mostov na Slovensku
História kozmonautiky
História nekonvenčnej dopravy