INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu doprava a manipulácie

Obsah AUT

Význam dopravy
Vplyv dopravy na životné prostredie
Právne normy v doprave
Význam medzinárodnej spolupráce v doprave
Energetická náročnosť dopravy
Základné pojmy a členenie dopravy
Dopravná sústava a dopravná politika štátu
Názvoslovie, význam a členenie manipulácie
Vlastnosti predmetov mat. z hľadiska manipulácie
Význam balenia, voľba obalu a spôsobov balenia
Mechanizácia nakládky, vykládky a prekládky sypkých mat.
Stroje a zariadenia, zásobníky
Mechanizácia nakládky, vykládky a prekládky kusových mat.
Význam paletizácie, typy a využitie paliet
Paletizácia, kontajnerizácia, stohovanie
Kontajnerizácia, rozdelenie kontajnerov, vlastnosti a využitie
Technické prostriedky na manipuláciu s kontajnermi
Vývoj cestnej dopravy
Charakteristika a využitie cestnej dopravy
Členenie a organizačné usporiadanie cestnej dopravy
Technická základňa cestnej dopravy
Manipulačné zariadenia na cestných vozidlách
Vývoj železničnej dopravy
Charakteristika a využitie železničnej dopravy
Technická základňa železničnej dopravy
Priemyselné vozíky, zákl. vybavenie
Prídavné zariadenia
Rozdelenie vozíkov
Vývoj vodnej dopravy
Charakteristika a využitie riečnej a námornej dopravy
Technická základňa vodnej dopravy
Mostový žeriav, laná
Laná žeriavové a výťahové
Žeriavy, uchopovanie bremien
Žeriavy, bezpečnosť pri práci
Vývoj MHD
Charakteristika a využitie MHD
Technická základňa MHD
Jednoduché zdvíhadlá, skrutkový zdvihák
Hrebeňový zdvihák, hydraulický zdvihák
Vývoj leteckej dopravy
Charakteristika a využitie leteckej dopravy
Technická základňa leteckej dopravy
Pásové dopravníky
Korčekový dopravník
Závitovkový dopravník
Valčekové trate, sklzy
Dopravníky (transportéry), podávače
Charakteristika kombinovanej dopravy
Prepravné systémy
Význam spolupráce v rámci prepravných systémov
Zasielateľstvo a logistika
Sklady a skladové hospodárstvo
Skladovacie systémy
Využiteľnosť jednotlivých druhov dopravy, ekon. výhodnosť
Nakladacie, prekladacie a vykladacie zariadenia