INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu časti strojov - 2. ročník TPD

Obsah AUT

Úvod, spoje a spojovacie súčiastky
Skrutkové spoje
Kolíky, kolíkové spoje
Čapy a čapové spoje
Nity a nitové spoje
Spoje hriadeľa s nábojom - klinom
Spoje hriadeľa s nábojom - perom
Zverné spoje so skrutkou
Zverné spoje s kužeľom
Zvárané spoje
Pružiny
Laná
Potrubia a armatúry
Utesňovanie nepohyblivých spojov
Utesňovanie súčiastok s rotačným pohybom
Výpočet a návrh hriadeľov
Odstupňovaný hriadeľ
Hriadeľové čapy, návrh a kontrola
Výpočet a návrh ložísk
Uloženie hriadeľa vo valivých ložiskách, zostava
Hriadeľové spojky