INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu colná náuka - 2. ročník odboru PED

Obsah AUT

Základny colného práva
Zodpovednosť za porušenie colných predpisov
Základy používania colného sadzobníka