INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu cestné vozidlá - 4. ročník odboru PED

Obsah AUT

Motory - definícia, rozdelenie
Časti spaľovacieho motora
Popis činnosti motorov
Základné parametre SM, porovnávacie hľadiská
Skutočný a ideálny diagram SM
Výkon motora
Pevné časti motora
Pohyblivé časti motora
Rozvody spaľovacieho motora
Preplňovanie spaľovacieho motora
Výfukový systém
Palivová sústava zážihového motora
Palivová sústava vznetového motora
Druhy mazania
Časti tlakovej mazacej sústavy
Olejové čerpadlá
Tlakový spínač, kontrola tlaku
Čističe oleja
Funkcie a vlastnosti motorových olejov
Výroba, použitie a označenie mazív
Kvapalinové chladenie
Termostat s dvojitým ventilom
Vzduchové chladenie
Požiadavky na chladiacu sústavu, rozdelenie
Prevodový mechanizmus
Charakteristika a použitie prevodového mechanizmu
Jednokotúčová trecia spojka
Druhy spojok a ich využitie
Hydraulické centrálne vypínacie zariadenie
Haldex spojka
Charakteristika výstupu prevodovky
Rozdelenie prevodoviek
Pílový diagram
Prevodovka s priamym radením a redukciou
Dvojhriadeľová nesúosová synchronizovaná prevodovka
Prevodovka s plynulou zmenou prevodu
Hydrodynamický menič
Planétová prevodovka
Druhy prevodoviek a ich vlastnosti
Hriadele
Hnací mechanizmus
Kĺby a hriadele, ich použitie
Homokinetický kĺb
Druhy kĺbov a ich použitie
Rozvodovky, stály prevod
Diferenciály
Viskózna uzávierka diferenciálu, Haldex spojka