INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu cestné vozidlá - 3. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Aktívna, pasívna bezpečnosť
Vykurovanie
Klimatizácia
Mechanika cestných vozidiel
Zavesenie kolies
Predné tuhé hnané nápravy
Tuhé hnacie nápravy
Nezávislé zavesenie kolies
Výpočet čapu kolesa
Kolesá
Brzdy mechanické
Brzdy kvapalinové, posilňovače, ABS
Brzdy vzduchové
Pneumatiky
Usporiadanie OA, NA a autobusov
Rámy
Pruženie
Riadenie