INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu cestná doprava - 3. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Základné pojmy
Vývoj dopravy
Právna úprava cestnej dopravy
Technická základňa cestnej dopravy
Podmienky prevádzkovania vozidiel
Dopravný a prepravný proces v cestnej doprave
Dopravný a prepravný proces v nákladnej doprave
Dopravný a prepravný proces v osobnej doprave