INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu cestná doprava - 3. ročník odboru PED

Obsah AUT

Dopravné inžinierstvo
Evidencia vozidiel
Osobná doprava
Nákladná cestná doprava
Dopravné predpisy
Technická spôsobilosť vozidiel
Záznam o prevádzke vozidla
Tachografy a tachografové kotúče
Technicko-hospodárske ukazovatele