INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu cestná doprava - 2. ročník odboru PED

Obsah AUT

Právna úprava cestnej dopravy
Základné pojmy v doprave
Druhy, kategórie, rozmery a hmotnosti cestných vozidiel
Daň z motorových vozidiel
Pozemné komunikácie
Ekologické vozidlá
Motorizácia a automobilizácia
Nákladná cestná doprava
Dopravná nehodovosť
Trajekty pre cestné vozidlá
Úhrada za používanie diaľnic