INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu aplikovaná informatika - 4. ročník odboru PED

Obsah AUT

ProDesktop
Priestorové kreslenie /šálka/
Simulácia pohybu
Tenkostenná súčiastka
Škrupina
Zostava škrupina, tenkostenný hranol
Hriadeľ vytvorený extrúdovaním
Modifikovanie extrúdovaného hriadeľa
Konštrukčné úpravy, zrazenia hrán a zaoblenia
Konštrukčné úpravy a modifikovanie rozmerov
Redefinovanie prvkov zaoblenia a zrazenia hrán
Vytváranie súčiastok zrotovaním profilu
Vytvorenie viacerých dier - obdĺžnikového poľa
Vytvorenie viacerých dier - kruhového poľa
Pružina
Ťahaný profil
Ozubené koleso
Projektovaný profil
Zostava
Perový spoj
Vytvorenie albumu a prezentácia prác
Autodesk Inventor Professional
Práca s panelmi
Kreslenie rôznych tvarov
Pravouhlé kreslenie, kótovanie, rezy
Veko v reze a 3D
Páka
Ložisko
Ozubené koleso
Zostava
Modelovanie súčiastok vysunutím
Modelovanie súčiastok rotovaním
Modelovanie súčiastok rotovaním, škrupina
Modelovanie súčiastok pomocou kruhového poľa
Modelovanie súčiastok pomocou obdĺžnikového poľa
Modelovanie súčiastok a tvorba výkresu
Modelovanie pružiny, špirály
Modelovanie súčiastky pre zváranie a tvorba výkresu
Vytvorenie kútových zvarov na zváranej zostave
Modelovanie súčiastok z plechu