INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu cestná doprava - 2. ročník odboru PED

Obsah AUT

Doplňovanie slovnej zásoby
Porozumenie textu
Gramatické javy
Doplňovanie dialógov
Slovosled
Odborné výrazy
Kompozícia
Tvorba formuláru
Tvorba prezentácie
Porovnávanie
Tvorba úradného listu
Tvorba pozvánky
Tvorba interview
Doplňovačka