INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu anglický jazyk - 1. ročník

Obsah AUT

Opis obrázku
Rozširovanie slovnej zásoby
Rozdiely medzi BrE a AmE
Gramatické javy
Odborné výrazy
Písomný prejav
Frázové slovesá
Predložky
Tvorba životopisu
Doplňovanie
Porozumenie textu
Tvorba dialógu